Túi nilong

Các kích thước thông dụng: 15x23cm, 17x25cm, 20x30cm, 24x34cm, 26x40cm, 30x42cm, 35x50cm, 40x60cm
Chất liệu: có 2 loại
– HD: Cứng, dòn, dễ bị gãy khi gấp lại (loại thường): 900.000đ/10 kg
– PE: Bóng, dẻo, khó gãy khi gấp lại (nhựa dẻo): 1.100.000đ/10kg
In tối thiểu: 10 kg cho 1 mẫu và 1 lần in
– Giá trên là phí cho 1 màu 1 mặt của túi
– Miễn phí thiết kế
Thời gian in: 7-8 ngày kể từ khi duyệt mẫu
Kích thước nào cũng đồng giá (túi càng to thì số lượng túi trong 1 kg càng ít)