Tem bể

Kích thước thông dụng: 2x1cm, tròn 1,2cm, 3x1cm,… hoặc size theo yêu cầu
Số lượng tối thiểu: 1.000 tem