Tem 7 màu

Kích thước thành phẩm: hình chữ nhật 2x1cm, Oval 1,8×1,2cm, Tròn 1,1cm
Số lượng tối thiểu: 1.000 tem – in 1 màu