Standee

Kích thước: 0.6m × 1.6m và 0.8m x 1.8m
2 loại: Standee chữ X và Standee cuộn
LIÊN HỆ ĐỂ BÁO GIÁ