Name card / Phiếu tích điểm / Voucher

Kích thước thành phẩm: (88 x 53)mm
In 2 mặt, màng mờ 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy: Couches 300 gsm
Số lượng in tối thiếu (05 hộp / mẫu)