Menu bìa cứng / Formex

Kích thước thành phẩm: Theo yêu cầu
Định lượng giấy: Bìa cứng dày 4mm, càn màng 2 mặt không thấm nước
Số lượng tối thiểu: 2 cái/mẫu

Dày 4 li – khổ A4:
• 1 mặt: 35.000đ/tấm
• 2 mặt: 50.000đ/tấm
KHỔ A3: + 20.000đ bảng giá trên

Giá trên không bao gồm chi phí thiết kế
Phí thiết kế menu 150.000 – 300.000đ/mẫu tùy theo yêu cầu
NGOÀI SIZE ĐÓ BÊN MÌNH VẪN CÓ THỂ LÀM SIZE THEO YÊU CẦU
Thời gian hoàn thành 1-2 ngày kể từ khi duyệt mẫu