In Ảnh

• Số lượng in tối thiểu: 10 tấm
• Mực không phai, không lem
• In 1 mặt, full hình
CÓ ÉP PLASTIC THEO YÊU CẦU (BẢNG GIÁ CHƯA CỘNG PHÍ ÉP)