Card cao cấp

Kích thước thành phẩm: Theo yêu cầu
In 2 mặt, cán màng 2 mặt, cắt thành phẩm
Định lượng giấy: Theo yêu cầu (giấy mỹ thuật), ép kim, dập nổi
Số lượng in tối thiếu (02 hộp / mẫu)