Bao lì xì

Kích thước: 16×7.3cm, nắp 1.5cm (Đựng vừa tờ tiền 500.000đ)
Tặng bao kiếng cho khách hàng
500 cái / mẫu: 1.800.000đ
1.000 cái / mẫu: 2.200.000đ