Băng rôn / Banner / Poster

Kích thước thành phẩm: Theo yêu cầu
Chất liệu: hiflex chừa biên căng khung, xỏ cây 2 đầu
Số lượng tối thiểu: 1 cái/mẫu